Kabuto Coin

7227

Obywateli

12 osób

Rada Doradcza

75 km2

Terytorium

Królestwo Kabuto

Królestwo Kabuto jest jedną z kilkudziesięciu światowych mikronacji zwanych też mikro państwami.

Zostało utworzone w oparciu o spełnione kryteria prawa międzynarodowego a jego tereny znajdują się obok Kanady, posiada jednak też enklawy z ograniczoną suwerennością na terenie Polski oraz Chorwacji.

 • Nazwa oficjalna

  Królestwo Kabuto

 • Nazwa skrócona

  Kabuto

 • Stolica

  Quiet Depth

 • Motto

  Odważnych szczęście wspiera

 • Forma rządu

  Monarchia,
  Państwo stowarzyszone

 • Monarcha

  Mieszko Makowski

 • Języki oficjalne

  Angielski, Polski

 • Liczba obywateli

  7227

Podstawa Prawna

Prawne kryteria państwowości, przyjęte na mocy konwencji w Montevideo z 1933 r., określane są następująco: (artykuł 1.) "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy:

 • stałą ludność,
 • suwerenną władzę,
 • określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą,
 • zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe."

Konwencja była regionalną umową międzynarodową i ograniczała się jedynie do państw amerykańskich, ale jej zasady zostały uznane w zwyczajowym prawie międzynarodowym.
Państwo jest organizacją przymusową; ma monopol terytorialny na stanowienie i wykonywanie prawa.

Główne terytorium Królestwa Kabuto znajduje się na dotychczasowym terra nullis znanym pod nazwą Dixon Entrance oraz na obszarach wodnych na północ od linii „A-B” wyznaczonej przez trybunał arbitrażowy w 1903 roku.

Oba obszary do których żadne inne państwo nie rościło prawa własności mają około 72 km2 i 1,4 km2. Terytorium wodne zostało zajęte drogą proklamacji przez Władcę Kabuto – Mieszka Makowskiego.

Obecnie Królestwo Kabuto posiada swoje kolonie w Polsce na podstawie dokumentów przyjętych przez MSWiA podlegające ustrojowi RP oraz przy granicy z Chorwacją na podstawie umowy międzynarodowej z Królestwem Enklawy na zasadach państwa stowarzyszonego.

Waluta

Kabuto Coin pełni nie tylko funkcję kryptowaluty, oficjalnego środka płatniczego w Królestwie Kabuto dzięki któremu możesz pozyskać usługi i towary od naszych obywateli - od konsultacji lekarskich po bilety na obiekty sportowe.

Kabuto Coin pełni przede wszystkim funkcję udziałów w mikronacji, które to pozwolą posiadaczom największej ilości kryptowaluty zasiadać w radzie doradczej, a co za tym idzie wskazywać kierunki rozwoju mikronacji.

Zobacz więcej

Kontakt

Służymy pomocą pod adresem email hello@governmentkabuto.info