governmentkabuto.info

Przejdź do treści

Menu główne:

Audaces fortuna iuvat
HERB KRÓLESTWA KABUTO
PODSTAWA PRAWNA

Prawne kryteria państwowości, przyjęte na mocy konwencji w Montevideo z 1933 r., określane są następująco: (artykuł 1.) "Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno mieć następujące elementy:
  • stałą ludność,
  • suwerenną władzę,
  • określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą,
  • zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe."

Konwencja była regionalną umową międzynarodową i ograniczała się jedynie do państw amerykańskich, ale jej zasady zostały uznane w zwyczajowym prawie międzynarodowym.
Państwo jest organizacją przymusową; ma monopol terytorialny na stanowienie i wykonywanie prawa.
 
Główne terytorium Królestwa Kabuto znajduje się na dotychczasowym terra nullis znanym pod nazwą Dixon Entrance oraz na obszarach wodnych na północ od linii „A-B” wyznaczonej przez trybunał arbitrażowy w 1903 roku. Oba obszary do których żadne inne państwo nie rościło prawa własności mają około 72 km2 i 1,4 km2. Terytorium wodne zostało zajęte drogą proklamacji przez Władcę Kabuto – Mieszka Makowskiego.

Obecnie Królestwo Kabuto posiada swoje kolonie w Polsce na podstawie dokumentów przyjętych przez MSWiA podlegające ustrojowi RP oraz przy granicy z Chorwacją na podstawie umowy międzynarodowej z Królestwem Enklawy na zasadach państwa stowarzyszonego.
POŁOŻENIE KRÓLESTWA KABUTO
Nazwa oficjalna: Królestwo Kabuto
 
Nazwa skrócona: Kabuto
 
Stolica: Quiet Depth
 
Motto: Audaces fortuna iuvat
          Odważnych szczęście wspiera
 
Forma rządu: Monarchia,
                     Państwo stowarzyszone
 
Monarcha: Mieszko Makowski

Języki oficjalne: angielski, polski

Liczba przyznanych obywatelstw: 6828
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego